Walstreet.lv
Japānas sveču un trendlīniju kombinēšana
06.02.2005

Japānas sveču un trendlīniju kombinēšana

Ashwani Gujral

Par tehniskās analīzes tradicionāliem indikatoriem tiek uzskatīti patterni un tirgus atbalsta vai pretestības līmeņi. Tomēr reizēm patterni kļūdās. Tie sagroza galvu buļļiem un lāčiem, bet tirgus sāk kustību negaidītā virzienā. Tāpat arī daudzi no šiem tradicionālajiem (rietumu) indikatoriem nokavējas un pēc tam, kad lielākā daļa trenda jau ir aiz muguras, tie kalpo tikai kā tā apstiprinājums.

Atšķirībā no rietumu indikatoriem, japāņu sveces pa tiešo ataino pircēju un pārdevēju spēku. Sveču patterni parādās pietiekami bieži, lai gan tos nevajadzētu izmantot bez papildus apstiprinājuma (parasti ar tradicionālajiem tehniskajiem indikatoriem). Šajā rakstā es apskatīšu trendlīniju pielietošanu kopā ar japāņu svecēm. Kaut arī es neveltīšu pietiekami daudz uzmanības apjoma jautājumam, tomēr ir jāņem vērā, ka šis faktors pie trenda līnijas caursišanas ir ļoti svarīgs. Rietumu indikatoru izmantošana atgādina skatīšanos uz ceļu automašīnas atpakaļskata spogulī, bet japāņu sveču izmantošana ir skatīšanās uz ceļu caur vējstiklu. Trendlīnijas testēšanas laikā sveces prognozē tālāki cenu kustību.

Atbalsta un pretestības līnijas

Atbalsta un pretestības līnijas savieno minimumus un maksimumus. Tās var būt lejupejošas, augšupejošas vai sāniskas. Šīs līnijas ir svarīgas, jo, ja nav novērojamas acīmredzamas formācijas, tad tās grafikā palīdz saskatīt atbalsta un pretestības līmeņus. Tas ne tikai palīdz labāk noteikt ieejas momentu ar visracionālāko risks/peļņa attiecību, bet arī palīdz palielināt peļņu.

Atbalsta un pretestības līnijas strādā jebkuros taimfreimos, bet īpaši plaši tās izmanto deitreideri. Šīs līnijas kombinējot ar dažādiem sveču paterniem ir iespējams noteikt trenda spēku. Tāpat šī metode kalpo signālu filtrēšanai un, ja signālu neapstiprina ne trendlīnijas, ne sveces, tad to labāk ir ignorēt.

Augšupejošās atbalsta līnijas

Augšupejošās atbalsta līnijas tiek veidotas savienojot pašus augstākos minimumus. Zīmējumā Nr. 1. ir parādīts, kā ir veidota trendlīnija – savienojot minimumus L1 un L2. Ir jāsagaida sveces veidošanās pēc pieskaršanās trenda līnijai. Dienā, kad izveidojas minimums L3, cena izauga un aizvēršanās notika krietni virs minimuma. Tas Jums ļauj zināt, ka trendlīnijas atbalsts vēl joprojām ir stiprs, tomēr ir jāsagaida nākamās dienas apstiprinājums.

Grafikā ir redzams, ka nākošajā dienā tirgus atvērās augstāk un tajā prevalēja pieauguma tendence. Tas nozīmē, ka ir jāatver garā pozīcija, jo aizvēršanās notika pietiekoši augstā līmenī. Šī darījuma stopu izvietojam zemāk par iepriekšējās dienas minimumu, vai zem trendlīnijas zemāk par 1%. Bet vienalga ir nepieciešams sagaidīt kustību pēc L3 noformēšanās. Pirmajā dienā cena pieskārās minimumam, bet aizvērās daudz augstāk. Nākamajā dienā cena pamēģināja pieiet pie L3, bet pēc tam pacēlās un aizvērās gandrīz pie maksimuma. Šie fakti ir jāaplūko kā atbalsta līmeņa apstiprinājums un, ka ir jāpērk nākamajā dienā pēc L3 noformēšanās.

Zīmējums Nr. 1.: Augšupejošā atbalsta līnija un japāņu sveces. Atzīmēsim, ka trešais pieskāriens ir atbalsta līnijas apstiprinājums.

Lejupejošas pretestības līnijas

Lejupejoša pretestības līnija iet pa pašiem zemākajiem maksimumiem. Zīmējumā Nr. 2. ir parādīts lejupejošs trends, kurš kļūst arvien stāvāks un stāvāks, līdz pāriet brīvā kritienā. Pie tam ir iespējams novērot trīs hepus uz leju pie atvēršanas. Pie šī psiholoģiskā minimuma treideri var atvērt garās pozīcijas un noturēt līdz cena pieaugs līdz trendlīnijai. Pēc tam, kad cena būs sasniegusi trendlīniju, ir novērojama lāča formācija „karātavu putns”, kura vēsta par nepieciešamību nofiksēt peļņu. Šajā līmenī ir acīmredzama pietiekoši stipra pretestības līnijas ietekme.Zīmējums Nr. 2.: Lejupejoša atbalsta līnija ar japāņu svecēm. Kustība uz leju ir stabila un ir liela iespējamība, ka tā turpināsies.

Augšupejošās pretestības līnijas

Augšupejošā pretestības līnija iet pa pašiem augstākajiem maksimumiem un norāda uz līmeni, kur ir liela trenda apstāšanās ticamība. Kā redzams zīmējumā Nr. 3., tad cenas augšupejošo pretestības līniju ir sasniegušas divas reizes. Pievērsiet uzmanību dodžiem trendlīnijas tuvumā. Cena pēc strauja pieauguma turpina kustību uz augšu un sasniegusi trendlīniju apstājas. Svece „krītošā zvaigzne” mums vēsta par to, ka cenas negrasās caursist pretestības līniju. Šis ir peļņas gūšanas signāls.

Zīmējums Nr. 3.: Augšupejoša pretestības līnija. Kad cenai neizdodas caursist pretestības līmeni, tad tas vēsta par nepieciešamību pozīciju aizvērt.

Augšējais saspringums

Augšējais saspringums ir viltus caursišana uz augšu no cenu koridora, pēc kura cena strauji krīt (skat. zīmējumu Nr. 4.). Viedokļi attiecībā par šī patterna izcelsmi dalās. Iespējams, ka tas parādās tad, kad „gudrākie” tirgus spēlētāji pārliecina treiderus mazumtirgotājus par caursitiena patiesumu. Un tiklīdz šie treideri atver pozīcijas, tā lielie treideri tirgu apgriež pretējā virzienā. Bet sīkākie treideri neapzinās, ka šis ir viltus caursitiens tik ilgi, kamēr tirgus nenokrīt līdz iepriekšējam līmenim.

Lūk, kāpēc šādās dienās ir nepieciešams izvietot fiksētos stop – losus. Protams, var apskatīties arī apjomu, tomēr reizēm tas nav spējīgs pilnībā atspoguļot situāciju, jo tas sevī var ietvert arī datus par arbitrāžas tirgiem.

Tā kā 70 % no caursitieniem ir viltus, tad ir nepieciešams vienmēr būt tam gatavam. Pie viltus caursitiena atverot īso pozīciju stop – losu parasti novieto netālu, jo atkārtota maksimuma testēšana nenotiek. Tas notiek tāpēc, ka lamatās iekļuvušie treideri ar atvērtām garajām pozīcijām steidz tās aizvērt, kas savukārt tirgu spiež iet uz leju.

Tomēr sveču patterni reizēm var paziņot par caursitiena neīstumu, kā, piemēram, tas redzams zīmējumā Nr. 4. Mēs redzam, ka izveidojas absorbējoša lāča formācija, kas noved pie nogruvuma. Ideālā variantā ir nepieciešams atvērt īso pozīciju zemāk par absorbējošā lāča patterna lejupejošo sveci.

 

Zīmējums Nr. 4.: Caursitiens. Nepakļaujaties šādam mānīgā caursitiena vilinājumam.

Apakšējais saspringums

Apakšējais saspringums ir pretstats augšējam. Sākumā mēs redzam viltus caursitienu uz leju, bet pēc tam tirgus ar lielu piepūli turpina augt. Treideri mazumtirgotāji var noticēt, ka tirgus aizgāja uz leju, kaut patiesībā viņš ir izkustējies uz augšu. Un arī šajā gadījumā sveču modeļi treiderus var brīdināt.

Zīmējumā Nr. 5., pie kanāla pārrāvuma uz leju, mēs redzam dodžu. Tas mums vēsta par to, ka lejupejošais trends nav apstiprināts. Tas nozīmē, ka garā pozīcija ir jāatver virs dodža maksimuma.

Zīmējums Nr. 5.: Apakšējais saspringums. Šis ir tipisks viltus caursitiena piemērs. Dodži brīdina par lejupejošā trenda nedrošību.

 Polaritātes nomainīšanās

Zīmējums Nr. 6. ilustrē „polaritātes nomainīšanos”, kuru Steve Nison apskatīja savā grāmatā Japanese Candlestick Charting Techniques. Aiz „polaritātes nomainīšanās” slēpjas process, kad atbalsta līmenis pārtop par pretestības līmeni, vai otrādi, kad pretestības līmenis pārtop atbalsta līmenī. Ir ļoti ticams, ka atbalsta (pretestības) līmenis, kura cena ir pieskārusies minimumam divas reizes, pēc caursitiena kļūs par pretestības (atbalsta) līmeni.

Sveces šī procesa patiesumu apstiprina ar atkārtotu pieskaršanos jaunajai pretestības (atbalsta) līnijai, kā arī norāda momentu, kurš ir labvēlīgs jaunas īsās (garās) pozīcijas atvēršanai.

Zīmējums Nr. 6.: Polaritātes nomainīšanās. Bijusī pretestības līnija pēc kakla līmeņa caursišanas kļuva par atbalsta līniju.

Zīmējumā Nr. 6. ir redzama formācija „galva un pleci”. Kakla līnija divos gadījumos ir pretestības līnija. Katru reizi kakla līniju testējot ar cenu parādās „Krītošā zvaigzne” un absorbējošais lāča patterns. Trešajā mēģinājumā, kad cena mēģina veikt kakla līnijas caursitienu, virs tās izveidojas virkne dodžu.

Treiderim, kurš garo pozīciju uztur no labā pleca apakšējā līmeņa, ir nepieciešams, trendam apstājoties, nofokusēt peļņu un atkārtoti atvērt pozīciju brīdī, kad cena caursitīs līmeni virs dodžiem. Ja caursitienu pavada virkne dodžu, tad kakla līnija kļūst par atbalsta līniju. Stop – loss ir jānovieto zemāk par šo līmeni.

Noslēgums

Trendlīnijas un sveces papildina viena otru un veido spēcīgu signālu pozīcijas atvēršanai. Trendlīnijas palīdz sekot trendam, bet sveces piedāvā lieliskus pirkšanas/pārdošanas signālus par šo trendu. Un tas vēl jo vairāk būs patiesāk daudzās rietumu tehnisko indikatoru ekstremālajās zonās (pārpārpirkšana un pārpārdošana), kā arī pretestības un atbalsta līmeņos.

Signāla filtrēšana ar japāņu sveču un trendlīniju palīdzību dod lieliskus rezultātus un palīdz aizpildīt tukšumu starp Austrumu un Rietumu tehniskajām analīzēm.

Citas publikācijas
Komentāri
Vārds: E-pasts:

Wallstreet.lv neatbild par rakstiem pievienotajām lasītāju atsauksmēm, kā arī aicina saita lasītājus, rakstot atsauksmes, ievērot morāles un pieklājības normas, nekurināt un neaicināt uz rasu naidu, iztikt bez rupjībām. Lūguma neievērošanas gadījumā Wallstreet.lv patur tiesības liegt rakstu komentēšanas iespēju.

© 2004-2024 wallstreet.lv
e-mail: 
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz wallstreet.lv obligāta!
Top.LV