Walstreet.lv
Jeffrey Owen Katz, Ph.D. & Donna L. McCormick: Tirdzniecība un Mēness cikli
14.04.2005

Tirdzniecība un Mēness cikli

Jeffrey Owen Katz, Ph.D. & Donna L. McCormick

Savos rakstos mēs ne vienreiz vien esam vērsuši uzmanību uz cikliem – ritmiskām svārstībām, kurām piemīt noteikts periodiskums. Mēs izpētījām sezonas ciklus, kurus noteicām kā rekurentas parādības, kuras ir saistītas ar kalendāru, un nonācām pie secinājuma, ka tirgus uzvedības vēsturiskā analīze, kura ir balstīta uz noteiktiem datumiem un laika periodiem var sniegt labus rezultātus. Pēc tam mēs pamēģinājām atklāt ciklus, kuri atšķirībā no sezonas cikliem, nav tieši saistīti ar tām vai citām parādībām, bet vienkārši ir tirgus rekurentie ritmi vai svārstības. Kaut arī rezultāti dažādiem tirgiem izrādījās atšķirīgi, tomēr mūsu filtru bloka metodei, kura tika speciāli izstrādāta mūsu hipotēzes testēšanai, kā noskaidrojās, piemīt noteikts potenciāls, lai izveidotu efektīgu tirdzniecības stratēģiju, kura ir balstīta uz cikliem.

Šajā darbā mēs no jauna vērsīsimies pie tirgus uzvedības cikliskās analīzes, kuru nosaka tirgus procesu pamatā esošie spēki. Un ja precīzāk, tad mūsu nodoms ir izanalizēt savstarpējo mijiedarbību starp tirgus uzvedību un Mēness ritmiem. Tāpat kā agrāk, arī tagad mūsu mērķis ir izskaitļot optimālās kombinācijas un parametrus, lai izveidotu veiksmīgu tirdzniecības sistēmu.

Astroloģija: zinātne vai šarlatānisms?

Mēs nevadīsimies apriori no tā fakta iespējamības, ka tirgus kustības nosaka Mēness cikli, par cik astroloģijas definējums (no Vebstera vārdnīcas), ka „zvaigžņu un planētu varbūtējās ietekmes uz cilvēka likteni un zemes notikumiem pareģošana” mums šķiet muļķīga. Mums šķiet, ka šāda veida pārliecība ir kopējā attīstības līmeņa trūkums. Tomēr, ko tad mēs patiesībā zinām par astroloģiju un Mēness ietekmi?

Pirmkārt, zinātne pierādīja, ka pastāv sava veida saistība starp personību un planētu stāvokli. 1978. gadā nopublicētajā pētījumā zinātnieki pamēģināja noteikt intraverto un ekstraverto raksturu tipu atkarību no zodiaka zīmes, kurā ir dzimis cilvēks. Referentu grupā bija 2324 cilvēki. Saskaņā ar pārbaudāmo hipotēzi, cilvēkiem, kuri bija dzimuši Auna, Dvīņu, Lauvas, Svaru, Strēlnieka un Ūdensvīra zīmēs ir jābūt ekstravertiem, bet tajā pat laikā tiem, kuri bija dzimuši Vērša, Vēža, Jaunavas, Skorpiona, Mežāža un Zivs zīmēs, ir jābūt intravertiem. Pētījumu rezultāti hipotēzi apstiprināja.

Mēs tāpat arī zinām, ka Mēness gravitācijas spēki ietekmē zemi, jūras un atmosfēras paisumus. Mēness ietekmē noziegumu daudzumu, kā arī cilvēku garastāvokli un garīgo stāvokli. Sievietes parasti dzemdē pilnmēness laikā.

Ja ņem vērā visus šos faktus, tad Mēness ciklu iespējamā ietekme uz tirgus uzvedību vairs neliksies tik nesaprātīga lieta. Es nebūt neesmu pirmais, kurš ir nonācis pie tāda pieņēmuma. Treideris Larrijs Viljams atklāja, ka fjūčeri uz sudrabu, graudiem, kviešiem un sojas pupām pilnmēness laikā iet uz augšu un jauna Mēness laikā to cenai piemīt tendence samazināties.

Mūsu metode

Mēness cikls sastāv no 4 Mēness fāzēm: pilnmēness, pirmais ceturksnis, pēdējais ceturksnis un jauns Mēness. Mēs nolēmām pamēģināt pārbaudīt vai eksistē līdzīgi atkārtojošies tirgus ritmi, kas ir saistīti ar Mēness fāzēm. Piemēram, tirgus pamatni veido jauna Mēness laikā vai piecas dienas pirms pilnmēness, vai jauna Mēness laikā? Par cik Mēness ciklu ietekme uz dažādiem tirgiem var būt atšķirīga, mēs, izmantojot standarta dienas datus,un darījumus veicām vairākos tirgos.

Rakstā mēs apskatīsim ļoti vienkāršu sistēmu, kura dod ieejas uzpirkšanu un pārdošanu atkarībā no mēness fāzēm. Mēs arī apskatīsim sistēmas uzvedību, kura signālus uz pirkšanu ģenerē noteiktu dienu skaitu pēc pilnmēness, un uz pārdošanu noteiktu dienu skaitu pēc jauna Mēness. Dienu skaits ir atliktais parametrs, kurš var tikt koriģēts. Ja aizture ir 0, tad mēs pērkam pilnmēnesī un pārdodam jaunā Mēnesī. Ja aizture ir apmēram 14, tad mēs pērkam pirmajā dienā pēc jauna Mēness un pārdodam pirmajā dienā pēc pilnmēness. Dažādiem tirgiem šis parametrs ir atšķirīgs, jo tie ar Mēness ritmu korelējas dažādi. Citi parametri nav paredzēti.

Rezultātā es izveidoju dinamisku Mēness moduli, kurš nosaka Mēness fāzes. Es to ierakstīju S, par cik to ierakstīt Trade Station ir visai problemātiski. Bez tam es, lai pārbaudītu cik efektīgi Mēness ciklus var pielietot tirdzniecības signālu ģenerēšanai, es priekš Trade Station izveidoju vienkāršu tirdzniecības sistēmu.

Tālāk vieglajā valodā (Easy Language) ir aprakstīts tirdzniecības sistēmas kods. Tā izmanto Mēness moduli, kurš ir apzīmēts ar funkciju Sa Moon Phase Date. Funkcija sastāv no diviem argumentiem: datuma un fāzes. Otrais arguments atbilst Mēness fāzei. 0 norāda uz jaunu Mēnesi, 1 uz pirmo ceturksni, 2 uz pilnmēnesi, 3 uz pēdējo Mēness ceturksni. Ja otrā mainīgā 2 programma meklēs nākošo pilnmēness gadījumu un izsniegs šo datumu. Datums netiks izsniegts līdz tam laikam, kamēr datums, kuru es ievadīju, neizies caur programmu un neatgriezīsies kā dati par nākamo pilno Mēnesi, šajā punktā tiks izsniegts nākamā pilnā Mēness datums, utt.

Mēness moduļa kodā tiek dots periods piecus bārus atpakaļ. Es, izmantojot Mēness moduļa funkciju, iegūstu nākamā pilnmēness un nākamā jaunā Mēness datumus.

Pēc tam es izveidoju divas sērijas. Pirmā norāda uz pilnmēnesi naktī no šodienas uz rītdienu (vai arī, ja šodien ir piektdiena, tad uz laiku brīvdienās). Otra norāda uz jaunu Mēnesi.

Tirdzniecības noteikumi ir vienkārši. Ja L1 dienas atpakaļ bija pilnmēness, tad ir jāpērk. Ja L1 dienas atpakaļ bija jauns Mēness, tad ir jāpārdod. Dienu skaits (L1) ir aiztures faktors. Ja L1 = 0, tad ir jāpērk tajā dienā, kura seko pilnmēness naktij, ja L1 = 1, tad ir jāpērk vienu dienu pēc pilnmēness nakts. Ja L1 = 2, tad ir jāpērk divas dienas pēc pilnmēness nakts, utt. Tieši tāpat tiek īstenota arī pārdošana. Stopi un filtri sistēmas darba uzlabošanai netika izmantoti, lai neizjauktu eksperimenta tīrību.

Rezultāti

No sākuma es nolēmu notestēt sistēmu uz kontraktiem par kviešiem. Es optimizēju funkciju L1 no 1 līdz 20, tādā veidā, lai fāzu mainīšanās gadījumā (tas ir, jauna Mēness kā pirkšanas punkta gadījumā) varētu tikt atrasts risinājums ap 14. Labākā peļņa tika iegūta pie aiztures faktora, kas vienāds ar 1.

DefineDLLFunc:"SCSIWA.DLL",LONG,"SA_MoonPhaseDate",LONG,LONG;
Inputs: L1(0);
Vars: FullMoonDate(0), NewMoonDate(0);
{ Get the dates on which the next full and new moons occur }
FullMoonDate = SA_MoonPhaseDate (Date[5], 2);
NewMoonDate = SA_MoonPhaseDate (Date[5], 0);
Value1 = 0;
If Date < FullMoonDate And Date Tomorrow >= FullMoonDate
Then Value1 = 1;
Value2 = 0;
If Date < NewMoonDate And Date Tomorrow >= NewMoonDate
Then Value2 = 1;
{ If the moon was full L1 bars ago, then go long }
If Value1[L1] > 0 Then Buy At Market;
{ If the moon was new L1 bars ago, then go short }
If Value2[L1] > 0 Then Sell At Market;

Izmainot aiztures faktoru sistēmas darbs strauji pasliktinās. Kā var novērot no Trade Station testēšanas darba rezultātiem (zīmējums 2) sistēma ir peļņu nesoša. Laika periodā no 1990. gada 2. janvāra līdz 1997. gada 21. februārim tā ienesa 22.600 amerikāņu dolārus. Tika veikti 170 darījumi, no kuriem 56 % bija ar peļņu. Bez stopiem un filtriem pagrimums bija 8.500 amerikāņu dolārus. Vidējais darījuma lielums bija 121.18 dolāri. Ņemot vērā mēreno komisiju un citus izdevumus, sistēma turpināja nest peļņu, tomēr peļņa nebija liela. Es neieteiktu tirgoties ar šo sistēmu, tomēr tā uzskatāmi parāda, ka tirgus uzvedība patiešām korelē ar Mēness cikliem.

Zīmējums 2

Tas, kā sistēma dod peļņu, nevar tikt uzskatīts par pakāpeniskas tirgus kustības pamatu. Tas ir saistīts ar to, ka garo darījumu un īso darījumu daudzums bija vienāds. Ja tirgus šī perioda laikā pazeminās vai tieši otrādi palielinās, tad šiem darījumiem ir jāatceļ īsie. Kā ir redzams zīmējumā 2, tad vidējais garais darījums bija 136.332, bet tajā pat laikā vidējais īsais darījums bija 106.03. Es neveicu statistiskā nozīmīguma testēšanu, tomēr liels skaits vidējo un tikpat liels skaits peļņu nesošu garo un īso darījumu, liek mums atzīt, ka aiz tā slēpjas kaut kādas likumsakarības.

Zīmējumā 3 ir parādīts mūsu sistēmas signālu piemērs kontraktiem uz kviešiem. Pirkums tika īstenots vienu dienu pēc pilnmēness, bet pārdošana vienu dienu pēc jauna Mēness. Daži signāli ir ļoti neizdevīgi, tomēr nebūt ne visi.

Zīmējumā 4 ir parādīts sistēmas darbu rezultāts priekš fjūčeriem ar indeksu NYSE. Šajā gadījumā ir nepieciešama aizture ar faktoru 10. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams pirkt trīs dienas līdz jaunam Mēnesim un pārdot trīs dienas pirms pilnmēness.

 

Zīmējums 4

Agrāk, izpētot grafikus, es pamanīju, ka pilnmēness var būt labs pārdošanas indikators, jo viņš bieži bija pirms straujas SP 500 pazemināšanās. Šī sistēma apstiprināja šo novērojumu priekš NYSE. Laika periodā no 1990. gada 3. janvāra līdz 1997. gada 27. februārim sistēma kopumā deva 75.550 amerikāņu dolāru lielu peļņu. Un atkal kopējais darījumu skaits bija 170 (aptuveni divi darījumi mēnesī), no kuriem 60 % bija ar peļņu. Vidējā peļņa par darījumu, pat ņemot vērā komisijas maksas, bija 441.41 amerikāņu dolāru, kas nebūt nav slikts rādītājs. Tomēr pagrimums bija 20.725. Atmaksa pa depozītu atskaišu periodā bija tikai 365 %.

Zīmējums 5

Atkal var norādīt uz to, ka tirgus šī perioda laikā atradās pieauguma fāzē, kā rezultātā sistēma nesa peļņu pārsvarā garo darījumu un kapitalizācijas uz trendu dēļ. Tomēr, par cik garo un īso darījumu skaits bija vienādi un tie virknējās viens pēc otra, efekts no tirgus trenda tika novests līdz nullei. Vidējais garai peļņu nesošais darījums vidēji bija 1.015.88 amerikāņu dolāri, bet vidējās īsās zaudējums vidēji  bija 127.06.

Šādi rezultāti var tikt izskaidroti ar spēcīgo tirgus trendu efektiem ciklos. Kad cikls seko stipram trendam, tad tas noved pie liela pieauguma, bet kad cikls virzās uz pretī spēcīgam tirgus trendam, tas noved pie nelieliem zaudējumiem. Citiem vārdiem sakot notiek Mēness cikla uzlikšana uz trenda. Šie sistēmas darījumi par 69 % bija ar peļņu, pagrimums bija 16.600 dolāri, peļņa 86.350, atmaksa pēc depozīta 520 %. Lai cik arī tas dīvaini nebūtu, bet šajā gadījumā sistēma nostrādāja daudz labāk, nekā ar kviešiem. Stopi un filtri netika izmantoti. Gaišākie bāri uzrādīja peļņu, tumšākie – pagrimumu maksimumus. Izmainot aiztures faktoru no sākuma pagrimums samazinās, bet peļņa aug, bet pēc tam, kad tiek paiets garām optimālajam aiztures punktam, pagrimums pieaug, bet peļņa samazinās.

Zīmējums 6

Ja pareizi izvēlās fāzi, tad sistēma sāk nest peļņu. Statistiski tas norāda uz reālu Mēness ietekmi uz tirgu, tīrā peļņa ir maksimāla pie minimāla pagrimuma. Tas nozīmē, ka eksistē noteikts cikls, kurš, kad tā fāze pareizi sasaistās ar Mēness fāzi, dod iespēju tirgoties. Tomēr atkal ir jāsaka, ka sistēmas darbs ir nepilnīgs, kaut gan tā ģenerē daudz labus signālus.

Nākošais tirgus, kurā es nolēmu paeksperimentēt, bija sudraba tirgus. Zīmējumā 7 ir parādīti dati par šī tirgus testēšanu. Šeit nepieciešamā aizture bija 17 dienas. Tādējādi pirkumi tika veikti jaunā Mēnesī – vidēji 3 dienas pēc jauna Mēness, bet pārdošanas notika 3 dienas pēc pilnmēness. Sistēma atskaišu periodā deva peļņu 22.030 amerikāņu dolārus, vidējā peļņa par darījumu bija 130.36, pagrimums 11.600, 57 % darījumu bija ar peļņu. Vidēji, kā īsie, tā arī garie darījumi bija ar peļņu. Īso darījumu vidējā peļņa izrādījās labāka par garo darījumu vidējo peļņu. Abos gadījumos pagrimumi bija apmēram vienādi.

 

Zīmējums 7

Atkal mūsu iegūtie dati parāda, ka eksistē reāls cikls, kurš var būt vāji izteikts un nepastāvīgs, tomēr tas ir pietiekams, lai iegūtu galīgos rezultātus, nekā tad, ja tie ir balstīti uz gadījuma parametriem. Ja Jūs apskatīsit zīmējumu 8, tad Jūs ieraudzīsiet, ka daudzi signāli ir pietiekoši labi. Skeptiķu viedoklim par to, ka šādu rezultātu iemesls slēpjas korelācijā, jo tas ir saistīts ar mēneša beigu efektu, nav pamata, jo Mēness cikls ir daudz īsāks par Saules kalendārā mēneša ciklu. Signālu nobīdes uz pirkšanu analīze parāda, ka tirgus svārstās atbilstoši Mēness ritmiem, un bez tam, sistēma atļauj identificēt bottomus, kas atspēko tās darbu parastā Mēneša ciklā.

 

Zīmējums 8.

Diskusija

Mēness ietekme uz tirgu patiešām ir reāla, tomēr tā nav pietiekoši stipra, lai sistēmai, kura ir balstīta tikai un vienīgi uz Mēness fāzēm, nodrošinātu labus rezultātus. Kāpēc Mēness reizēm dod labus signālus, bet reizēm nē? Pēc mūsu domām atbilde slēpjas tajā apstāklī, ka ikviens tirgus ir pakļauts daudz dažādu faktoru ietekmei: sezonas tendences, aktivitātes citos tirgos utt.

Kā piemēru paņemsim zeltu. Zelta cena bieži korelējas ar naftas cenu un inflāciju. Šajā gadījumā Mēness ciklu ietekme uz šo tirgu uzklājas virsū citu faktoru ietekmei. Šie citi faktori var izrādīties daudz nozīmīgāki par Mēness ietekmi un tirgu pirmām kārtām ietekmēs viņi. Tomēr ideālā tirgū, kurš uz sevis neizjūt citu ārējo spēku ietekmi, kā arī kurā nav spēcīga trenda, kurš „norītu” ciklisko aktivitāti, cenu kustība korelēsies ar Mēness ritmiem. Ik reizi, kad šis tirgus tiks pakļaut kaut kāda veida ārējai ietekmei, Mēness cikla ietekme samazināsies. Turpmāko pētījumu uzdevums šajā jomā ir noteikt kāda Mēness cikla iedarbība ir spēcīgi izteikta, un kad tādas nav, un izstrādāt kritērijus, no kuriem vadoties atkarībā no situācijas var pieņemt tirdzniecības lēmumus.

Nobeigums

Pilnīgi nešaubīgi var teikt, ka Mēness cikls ir svarīgs fenomens, kurš ietekmē tirgu. Mūsu pētījuma rezultāti liek aizdomāties par to, ka arī citi kosmiskie procesi var ietekmēt tirgu (piemēram, Saules aktivitāte, kuras cikls ir apmēram 11 gadi, aptumsumi, planētu parādes, utt.). Tirgus astroloģija, kā tas varēja likties pirmajā mirklī, nebūt nav šarlatānisms. Ja pārvar tirgus analīzes robežas, kuras agrāk nav pārvarējis neviens treideris var izdarīt daudzus atklājumus.

Džefrijs Ouens Kacs, Zinātņu doktors, profesionāls treideris un konsultants kompānijā Selden (Ņujorka). Viņa firma Scientific Consultant Services Inc., specializējas tirdzniecības sistēmu un instrumentu programmēšanā un sniedz ekspertu konsultācijas par sistēmu izveidošanu un Omega Research instrumentārija izmantošanu. Donna Mak Kormik – Scientific Consultant Services Inc., viceprezidente.

Literatūra:

Gauquelin, H., F. Gauquelin and S.B.G. Eysenck [1979].

Citas publikācijas
Komentāri
Vārds: E-pasts:

Wallstreet.lv neatbild par rakstiem pievienotajām lasītāju atsauksmēm, kā arī aicina saita lasītājus, rakstot atsauksmes, ievērot morāles un pieklājības normas, nekurināt un neaicināt uz rasu naidu, iztikt bez rupjībām. Lūguma neievērošanas gadījumā Wallstreet.lv patur tiesības liegt rakstu komentēšanas iespēju.

© 2004-2024 wallstreet.lv
e-mail: 
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz wallstreet.lv obligāta!
Top.LV