Walstreet.lv
Gartley cenu modeļi
23.07.2004

 

Modelis AB=CD

 

Buļļu

 

Lāču

 Modelis AB=CD, tā ir cenu struktūra, kur cenu kustības ir ekvivalentas. Fibonači skaitļi modelī parādās noteiktos punktos. Ideālā AB=CD, punkts C nozīmē retracementu 0.618 vai 0.786. Šī korekcija veido B-C projekciju, kam jābeidzas uz līmeņiem 1.27 vai 1.618. Svarīgi ir pievērst uzmanību, ka retracements 0.618 punktā C noved pie projekcijas B-C 1.618. Bet retracements 0.786 punktā C, nozīmē projekciju B-C 1.27. Svarīgi atcerēties, ka projekcija B-C, apmēram sakrīt ar AB=CD kustības impulsu.

 Gartley modelis

 

Buļļu

 

Lāču

 Gartly modeli aprakstīja H.M Gartley savā grāmatā Profits in Stock Market, kas tika izdota 1935. gadā. Kaut arī modelis tika nosaukts par Gartley, grāmatā netika nosaukti Fibonači līmeņi. Tikai “Harmonic Trader” tika doti precīzi līmeņi punktam B – 0.618 un punktam D – 0.786. Ir arī citi Fibonači skaitļu varianti šai struktūrai. Var man atrakstīt mailu, ir grāmata par gartley modeļiem. Tomēr neskatoties uz variācijām, vissvarīgākie pagriezieni – 0.618 punktā B, un attiecīgi 0.786 punktā D. Bez tam modelim ir jābūt lieliskam AB=CD variantam, kas saplūst vienā un tajā pašā apgabalā – retracements 0.786 no X-A un projekcija B-C (1.27 vai 1.618). Visnozīmīgākais Gartley efekts – atplūde līdz punktam B, kuram jābūt 0.618 no X-A impulsa.

 Ideāls tauriņa modelis

Buļļu

Lāču

 

Taureņa struktūru atklāja Bryce Gilmore un Larry Pesavento. Ideālai tauriņa struktūrai ir vajadzīgs retracementa līmenis līdz 0.786, pēc impulsa X-A, tad punkts B piedāvā lielākas iespējas, cenas pagriezienam. Pie tam, lai modelim būtu spēks, tam sevī jāietver arī augstāk minēto AB=CD attiecību. Nepievelciet patiesību aiz astes. Ja nav, tad nav. Bieži vien AB-CD modelis būs ar pagarinātu CD kāju, kas būs vai nu 1.27, vai 1.618 no X-A. Tālāk nav vērts. Tā jau vairs nav korekcija. Bet ja jums ir Omega tad nav problēmu aprēķinos iekļaut ekstremālus skaitļus, piemēram 2.24 vai pat 2.618 uz B-C projekcijām. Tas jums iespēju apmēram ieskicēt potenciālo pagrieziena zonu, kas palīdz prognozēt krasus pagriezienus, īpaši ja cena sasniegusi svarīgus līmeņus – jauni maksimumi, vai minimumi.

 Krabja modelis

 

Buļļu

 

Lāču

 

Krabis ir harmonisks modelis, ko atklāja Scott Carney 2000. gadā. Šis modelis ir viens no precīzākajiem harmoniskajiem modeļiem. Kritiskais šī modeļa aspekts – šaura potenciālā pagrieziena zona, kas rodas no 1.618 projekcijas no X-A impulsa un ekstremālās projekcijas (2.24, 2.618, 3.14, 3.618), no B-C impulsa. Modelim jāpielieto tuvu stop-losu.

Sikspārņa modelis

Buļļu

 

Lāču

Sikspārnis ir harmonisks modelis, ko atklāja Scott Carney 2001. gadā. Modelis ietver sevī retracementu 0.886 no X-A gājiena, kā potenciālās pagrieziena zonas nosakošais elements. Atplūde punktā B var būt ne lielāka par 0.618, vislabāk 0.5, vai pat klasisko 0.382, no X-A gājiena. Sikspārnis izmanot minimālo projekciju B-C 1.618.

Trīs kustību modelis

 

Buļļu

 

Lāču

 Viens no pirmajiem Trīs Kustību Modeļa aprakstiem sastopams Roberta Prečera “Eliot Wave Principle”. Šis principā ir standarta Eliota viļņu modelis, ar trīs vai piecu viļņu struktūru. Paturot prātā šo principu, simetriskie cenu kustības impulsi, arī sastāda šo modeli. Šī modeļa kritiskais aspekts – katra kustība beidzas vai nu uz 1.27, vai arī 1.618. Bez tam katrai kustībai ir jābūt ar izteiktu simetriju, un jāformējas vienādos laika periodos.

Tagad kā lietot un atrast šos modeļus. Iespējams rakstīt sarežģītu kodu Omegai vai pat Metasctokam, bet es iesaku rīkoties savādāk.

  1. Atcerieties formu.
  2. Skatieties grafiku.
  3. Kad atrodat modeli, Omega Tradestation, vai čartinga programmā, dod iespēju zīmēt Fibonači attiecības, zīmējiet projekcijas.

Esmu redzējis dažus no šiem modeļiem pat uz Latvijas akciju grafikiem..

Citas publikācijas
© 2004-2024 wallstreet.lv
e-mail: 
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz wallstreet.lv obligāta!
Top.LV