Walstreet.lv
Jaunākais forumāPalīdzībaLietošanas noteikumiReģistrācijaAizmirsu paroliLogin
Forumu saraksts/Latvijas Finanšu Instrumentu Tirgus Dalībnieku asociācija/Veicamie darbi un pieņemtie lēmumi
Lapas:previous1234567next
Hermanis
Pievienots: 27.08.2005
Ziņojumi: 5541
Re: Veicamie darbi un pieņemtie lēmumi
27.03.2013 11:36
Pagājušo gadu RKB revidenta ziņojums tika izdalīts sapulces laikā. Uz aizrādījumu, ka tas neatbilst augstāk minētajiem likuma pantiem, mani pasūtīja uz NASDAQ, jo lūk citus gadus tā esot darīts, un NASDAQ pretenziju nav.
Sastādi vēstuli un ja ir vēlme no asociācijas vārda aizsūtīt, domāju ka biedri piekritīs. Pilnīgi piekrītu, ka reti kurš uzņēmums atbilstoši likumam to dara.
Kreicis
Pievienots: 23.11.2005
Ziņojumi: 2943
Re: Veicamie darbi un pieņemtie lēmumi
27.03.2013 11:44
Hermani, a šito jautājumu davaj kopīgi ar biržu izrunājat!?! Lai viņi arī kustinās! Un juristam tur arī vajadzētu būt, kopā sastādat vēstuli vai ko tur vajag!
armada
Pievienots: 02.11.2006
Ziņojumi: 204
Re: Veicamie darbi un pieņemtie lēmumi
27.03.2013 11:45
Man liekas tas ir regulatora nevis biržas jautājums.
Hermanis
Pievienots: 27.08.2005
Ziņojumi: 5541
Re: Veicamie darbi un pieņemtie lēmumi
27.03.2013 11:49
Man laiks būs sestdien uzrakstīt. Ja kāds man vēstules melnrakstu (vēlams jau gatavu tekstu) uzrakstītu, būtu lieliski. 
Kreicis
Pievienots: 23.11.2005
Ziņojumi: 2943
Re: Veicamie darbi un pieņemtie lēmumi
27.03.2013 11:51
Hermani atlaid armadam iestāšanās maksu, gan tad šis ar lielāko prieku uzrakstīslaugh
armada
Pievienots: 02.11.2006
Ziņojumi: 204
Re: Veicamie darbi un pieņemtie lēmumi
27.03.2013 12:16
nosūtīju uz  melnrakstu.
Hermanis
Pievienots: 27.08.2005
Ziņojumi: 5541
Re: Veicamie darbi un pieņemtie lēmumi
27.03.2013 13:27
Nosūtīju gan NASDAQ, gan FKTK. Nomainīju adresātu, bet teksts vienāds. Vieni publicē, otri kontrolē, lai paši tiek skaidrībā, kas uz ko attiecās.

iesniegums

Lūdzam NASDAQ OMX Riga vērst uzmanību ka:Komerclikuma 174. pants (4) nosaka:

Gada pārskats, revidenta atzinums un padomes ziņojums kopā ar paziņojumu par dalībnieku sapulces sasaukšanu nosūtāms visiem dalībniekiem vai izsludināms saskaņā ar šā likuma 214.un 273.panta noteikumiem.

Komerclikuma 273. pants (1) nosaka:

Paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu izsludināms ne vēlāk kā 30 dienas pirms paredzētās akcionāru sapulces.

Tādējādi, kopā ar paziņojumu par akcionāru sapulces sasaukšanu ir nosūtāms arī Revidenta atzinums.

Vairākas akciju sabiedrības, kuras ir kotētas NASDAQ OMX (Tosmares kuģubūvētava, Kurzemes CMAS, Olainfarm un citas), ir publicējušas paziņojumus par akcionāru sapulces sasaukšanu. Tomēr paziņojumi par sapulces sasaukšanu neatbilst Komerclikuma 174. panta (4) daļā prasītajam, jo nesatur revidenta atzinumu. Līdz ar to mazākuma akcionāriem nav iespējas savlaicīgi iepazīties ar Gada pārskatu un revidenta ziņojumu atbilstoši likumam.

Lūdzam NASDAQ OMX Riga izvērtēt komerclikumā paredzēto informācijas sniegšanu un nodrošināt komerclikuma 174 panta ievērošanu.Ar cieņu,

Latvijas finanšu instrumentu tirgus dalībnieku asociācijas

Valdes priekšsēdētājs
VanK
VanK
Pievienots: 17.08.2004
Ziņojumi: 1394
Re: Veicamie darbi un pieņemtie lēmumi
27.03.2013 13:45
applause 
erx
erx
Pievienots: 14.12.2009
Ziņojumi: 865
Re: Veicamie darbi un pieņemtie lēmumi
27.03.2013 16:29
applauseapplause , tā tik turēt, lai paskaidroev3 , moš šiem ir savi likumi....   
Hermanis
Pievienots: 27.08.2005
Ziņojumi: 5541
Re: Veicamie darbi un pieņemtie lēmumi
05.04.2013 11:01
Saņēmu atbildi uz pāris ierakstu augstāk minēto vēstuli no NASDAQ. Gaidu atbildi no FKTK. Visiem biedriem un ieinteresētajām personām nosūtīju e-pastā.Vēstuli man atsūtīja JPG formātā. ja kāds no biedriem, kas saņēma vēstuli var pārvērst teksta formā un iekopēt šeit, būšu pateicīgs.
Hermanis
Pievienots: 27.08.2005
Ziņojumi: 5541
Re: Veicamie darbi un pieņemtie lēmumi
17.04.2013 18:11
Sveiciens visiem.No FKTK saņēmu atbildi uz trīs postus augstāk minēto jautājumu. NASDAQ atsūtīja jpg formātā. Kurš var ielikt, nosūtīšu.Nekomentēšu, gaidīšu Jūsu komentus smile

Rīgā DATUMU SKATĪT DOKUMENTA PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ

Nr. REĢISTRĀCIJAS NUMURU SKATĪT DOKUMENTĀ IEKĻAUTO FAILU NOSAUKUMĀ

Latvijas finanšu instrumentu tirgus

dalībnieku asociācijas

valdes priekšsēdētājam

Hermanim Juzefovičam

Par atbildes sniegšanu uz 27.03.2013. iesniegumu

God. H. Juzefoviča kungs

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) ir izskatījusi Jūsu 27.03.2013. iesniegumā izteikto sūdzību par Komerclikuma 174. un 273. panta prasību nepildīšanu vairākās akciju sabiedrībās.

Jūsu jautājums

Jūs norādāt, ka, lai gan kopā ar paziņojumu par akcionāru sapulces sasaukšanu ir nosūtāms arī Revidenta atzinums, kā to nosaka Komerclikuma 174. panta ceturtā daļa: "gada pārskats, revidenta atzinums un padomes ziņojums kopā ar paziņojumu par dalībnieku sapulces sasaukšanu nosūtāms visiem dalībniekiem vai izsludināms saskaņā ar šā likuma 214. un 273.panta noteikumiem", un Komerclikuma 273. panta pirmajā daļā noteikts, ka "paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu izsludināms ne vēlāk kā 30 dienas pirms paredzētās akcionāru sapulces", vairākas akciju sabiedrības, publicējot paziņojumu par akciju sapulces sasaukšanu, minēto likuma normu nav izpildījušas.

Komisijas atbilde

Komerclikums ir komerctiesības regulējošais tiesību akts un tādējādi tā prasību izpildes kontrole nav Komisijas kompetencē. Komisijai ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumu, kas nosaka Komisijas darbības kārtību, t.sk. tās pienākumus un tiesības, piešķirtas tiesības kontrolēt finanšu un kapitāla tirgu regulējošo tiesību aktu prasību izpildi, kā tas izriet no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 2. panta pirmajā daļā un 6. panta 2. punktā noteiktā.

Tādējādi Komisija norāda, ka, ja akcionārs uzskata, ka akciju sabiedrības pārvaldes institūcijas rīcība, tostarp saistībā ar akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesību aktu prasībām, tai skaitā – arī Komerclikumam, neatbilstoša, akcionāram ir tiesības ar savu pretenziju vērsties pie akciju sabiedrības valdes, kas vada un pārstāv akciju sabiedrību, un kurai, kā tas izriet no Komerclikuma 301. panta trešās daļas, jārīkojas atbilstoši likumiem, statūtiem un akcionāru sapulces lēmumiem. Apstākļos, ja attiecībā uz akcionāru sapulces sasaukšanu vai ar to saistīto ziņu izsludināšanu ir pārkāpti likuma vai statūtu noteikumi, tas var būt viens no priekšnoteikumiem, lai akcionāru sapulces lēmumu atzītu par spēkā neesošu (Komerclikuma 286. panta pirmās daļas 4. punkts).

Tādējādi situācijā, ja akcionāru sapulce jau notikusi, akcionāram ir iespējas savas intereses aizstāvēt tiesā, kā to paredz Komerclikuma 286. pants un 287. pants (akcionāru sapulces lēmumu tikai tiesa var atzīt par spēkā neesošu, ja, kā jau tas minēts, pārkāpti likuma vai statūtu noteikumi par sapulces sasaukšanu).

Kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgu regulējošajos tiesību aktos noteikto par informācijas atklāšanu par akciju sabiedrības, kuras akcijas ir iekļautas regulētā tirgū, akcionāru sapulci, Finanšu instrumentu tirgus likuma 54. panta 2.1 daļa paredz, ka akciju sabiedrībai paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu jāizplata ne vēlāk kā trīsdesmitajā dienā pirms sapulces dienas.

Tajā pašā laikā likumdevējs finanšu instrumentu tirgu regulējošajos tiesību aktos nav noteicis, ka akciju sabiedrība drīkst izsludināt akcionāru sapulci, kurā plānots apstiprināt gada pārskatu, tikai pēc tam, kad Finanšu instrumentu tirgus likumā paredzētajā kārtībā ir publicēts revidētais gada pārskats.

Komisija norāda, ka atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 56. panta piektās daļas prasībām kapitālsabiedrība gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu kopā ar zvērināta revidenta atzinumu izplata šā likuma 64.2 pantā noteiktajā kārtībā četru mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc tam, kad par pārskatu sniegts zvērināta revidenta ziņojums, tādējādi no emitenta netiek prasīts publiskot akcionāru sapulcē apstiprinātu gada pārskatu. Komisijai ir tiesības rīkoties, ja akciju sabiedrība, kas ir emitents Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē, nav revidēto gada pārskatu izplatījusi Finanšu instrumentu tirgus likuma 56. panta piektajā daļā noteiktajā termiņā.

Ja akciju sabiedrība, kas ir emitents Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē, ir ievērojusi kā Finanšu instrumentu tirgus likuma 54. panta 2.1 daļā noteikto, tā arī Finanšu instrumentu tirgus likuma 56. panta piektajā daļā noteikto, Komisijai nav pamata vērsties pret attiecīgu akciju sabiedrību, jo finanšu instrumentu tirgu regulējošie tiesību akti ir ievēroti.

Jūsu iesniegumā norādītās konkrētās akciju sabiedrības (AS Tosmares kuģu būvētava'', AS ''Kurzemes Ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija'', AS ''Olainfarm'') 2013. gadā notiekošās kārtējās akcionāru sapulces ir izziņojušas, ievērojot Finanšu instrumentu tirgus likuma 54. panta 2.1 daļā noteikto termiņu).

Vienlaikus Komisija arī norāda, ka atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.5 pantā noteiktajam strīdus starp akcionāriem un akciju sabiedrību, kuri saistīti ar lēmumu projektu iesniegšanu un iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, akcionāru pārstāvju iecelšanu, akcionāru vai to pārstāvju piedalīšanos un balsošanu akcionāru sapulcē, risina Komerclikumā noteiktajā kārtībā.

Kas attiecas uz faktu, ka kapitālsabiedrības Latvijā nerīkojas atbilstoši Komerclikumā noteiktajam un, iespējams, minētajā likumā nav pietiekams regulējums attiecīgas normas izpildes kontrolei un to personu, kuras uzskata, ka to intereses ir aizskartas, rīcībai, Komisija iesaka vērties Tieslietu ministrijā, kas Latvijā ir atbildīga par komerctiesiskā regulējuma izstrādāšanu.

Ar cieņu

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR

DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Pēters Putniņš

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

priekšsēdētāja vietnieks

Ilze Tīmane

6777 4858

ilze.timane@fktk.lv

Rūta Brūmane

67774825

ruta.brumane@fktk.lv
Kreicis
Pievienots: 23.11.2005
Ziņojumi: 2943
Re: Veicamie darbi un pieņemtie lēmumi
11.02.2014 13:52
Hermani

http://www.db.lv/finanses/lietuvas-investori-rigas-kugu-buvetavas-akcionari-izvairas-no-obligata-akciju-atpirksanas-pienakuma-409756

Runa nav par RKB1R, bet par pēdējo rindkopu!!!

Lietuvas Investoru asociācija ir lielākā mazākuma akcionāru organizācija Lietuvā un ir starptautiskās Pasaules Investoru asociācijas dalībniece. 

 
martin
martin
Pievienots: 18.08.2004
Ziņojumi: 4644
Re: Veicamie darbi un pieņemtie lēmumi
27.01.2015 16:03

Lietuvas Investoru asociācija ir lielākā mazākuma akcionāru organizācija Lietuvā un ir starptautiskās Pasaules Investoru asociācijas dalībniece. 

Latvijas asociācija arī jau ir iestājusies pasaules investoru asociācijā?

Lauvinsh
Lauvinsh
Pievienots: 15.05.2006
Ziņojumi: 2841
Re: Veicamie darbi un pieņemtie lēmumi
27.01.2015 16:22

martin, kādi būtu iespējamie ieguvumi no šādas dalības? Atpazīstamības un vārda pēc?

martin
martin
Pievienots: 18.08.2004
Ziņojumi: 4644
Re: Veicamie darbi un pieņemtie lēmumi
27.01.2015 16:34

Jā. Un arī nopietnāk uztvers.

Redzi, tieši tāds pat jautājums rodas arī stājoties indivīdam latvijas asociācijā.

Viss jau atkarīgs no mērķiem augt vai palikt kā ir jo ir kā ir.

Hermanis
Pievienots: 27.08.2005
Ziņojumi: 5541
Re: Veicamie darbi un pieņemtie lēmumi
27.01.2015 20:17

Dalība jebkurā organizācijā, it sevišķi ja tā ir starptautiska, maksā naudu. Lai mēs kā asociācija iestātos, par piemēru, rūpniecības kamerā, mums dalības maksa tiks noteikta tāda simboliska - pāris simti EUR gadā. Martin, kāds ir tavs skatījums, cik Tu esi ar mieru maksāt ik mēnesi, lai Tev būtu iemesls kādam prasīt - Ko Jūs tur darāt. Šitie frīki, (atvainojos), kas deklarē: Vot kad kaut ko izdarīsiet, tad arī iestāšos! Vai nu maksā kādam lai tas ko dara, vai stājies un pats arī ko izdari. Salīdzināt Lietuvu, kur apgrozījums un interese ir 1/100? Jā, un Latviešu tipiskais: ''Vot kad kaut ko izdarīsiet, tad arī iestāšos'' ....... Martin, jautājums atklāts, cik Tu esi ar mieru maksāt ik mēnesi, un cik Tu vari piesaistīt sev līdzīgus? Kāds pienesums no tevis būs asociācijai, ja Tu izteiksi vēlmi tajā iestāties?

martin
martin
Pievienots: 18.08.2004
Ziņojumi: 4644
Re: Veicamie darbi un pieņemtie lēmumi
28.01.2015 08:34

Es būtu ar mieru maksāt 20 Eiro mēnesī. Tik pat, cik maksāju vienai arodbiedrībai. Par to viņi mani apdrošina, risina konfliktus ar darba devēju un kādas tiesāšanās gadījumā nodrošina ar savu ļoti pieredzējušu šajos jautājumos juristu un izdara pilnīgi visu par velti (lai vai cik gadus tas prasītu) manā vietā. Man tikai jāpasaka, ka ir tāda un tāda problēma, kā tūlīt sāk gatavoties tiesas procesam. Īsi sakot, 20 Eiro un guli mierīgi, viss būs izdarīts tavā vietā, tikai pasaki, ka tevi kas uztrauc.

Esmu ar mieru maksāt 20 EUR mēnesī un uzreiz varu ietekt kādas 5-6 lietas ar kurām vērsties nekavējoties tiesā par dažādiem pārkāpumiem un zaudējumu piedziņām.

Un kāda summa būtu labpatīkama asociācijai? 

Hermanis
Pievienots: 27.08.2005
Ziņojumi: 5541
Re: Veicamie darbi un pieņemtie lēmumi
28.01.2015 09:09

Manā jautājumā bija arī otra daļa: ''cik Tu vari piesaistīt sev līdzīgus''. Cik saprotu, tevi neapmierina asociācijas veikums. Noteikti būsi pamanījis, ka šai biznesa nišā tādu kā TU (kas ar mieru 20 EUR mēnesi maksāt) nav daudz. Mēs, vismaz, sākām ko darīt, saskārāmies ar reālo situāciju, un esam tādi kā esam. Ja kas nepatīk, neuzbāzies, vai tik tiešām, sāc ko darīt. Mums arī ir, ne tikai 5-6 jautājumi ko uzreiz pacelt, ir vesels komplekss, gan organizatorisku, gan likumdošanas sakārtošanas jomā. Ar taviem 20 EUR mēnesī būs krietni par maz, (mēs esam tik cik esam) jo lai iesniegtu kādu likumdošanas priekšlikumu vai nu pašam jāraksta, vai jāalgo jurists. Esmu sabiedriskā kārtā iesniedzis vairākus likumprojekta priekšlikumus (starp citu 4 mani priekšlikumi ir iestrādāti likumā), bet to nevar darīt (sabiedriskā kārtā) sistemātiski. Tas ir algots darbs. Un kā būsi pamanījis, juristu pakalpojumi nav lēti. Organizēt kādu izglītojošu semināru arī nav lēti. Tātad, vai nu nāc un ko dari sabiedriskā kārtā, vai piesaisti lielāku biedru skaitu, kuri būtu ar mieru par to samaksāt. Varu atļauties arī kādu skarbāku izteicienu, jo esmu arī ko izdarījis šai situācijā, atšķirībā no Tevis, kurš neko nedarot tikai anonīmi izsaka (neapmierinātu) viedokli.

Seller of Smiles
Seller of Smiles
Pievienots: 16.08.2004
Ziņojumi: 9511
Re: Veicamie darbi un pieņemtie lēmumi
28.01.2015 09:26

es varu pasniegt kaadus seminaarus par velti (kad esmu latvijaa), ja protams buus cilveeki kas veelas klausiities. Bet jautajums protams ir par telpaam un projektoru powerpointam, un tas atkal viss maksaa.

martin
martin
Pievienots: 18.08.2004
Ziņojumi: 4644
Re: Veicamie darbi un pieņemtie lēmumi
28.01.2015 09:36

Varu piesaistīt tikai vēl vienu, jo tiešām 20 EUR mēnesī ne katrs ir gatavs maksāt.

Par asociācijas veikumu man nekas nav iebilstams, jo nēsmu tajā, tātad arī neko prasīt nevaru. Vairāk interesēja tieši attīstības stadija un vai tā notiek. Interesējos vairāk kā potenciālais biedrs. Ja par sevi neko nestāstat, tad neviens par jums arī nezin.

 Pēdējo reizi par asociāciju iedomājos .... vairs pat neatceros kad. Biežāk viss kas atgādina par veļaspulveri, asteroīdiem, kas palido garām mūsu planētai, par antarktīdas vēžveidīgo dzīvi, par globālo sasilšanu, par ziedojumiem bērnudārzam , par plānotajiem saules aptumsumiem. Par to visu laiku kautkā kaut kas atgādina, bet par asociāciju tā pašvakāk. Kā jūs tos biedrus taisaties piesaistīt? Pat uz manu intresi ar tādu piktumu reaģējat.  

Lauvinsh
Lauvinsh
Pievienots: 15.05.2006
Ziņojumi: 2841
Re: Veicamie darbi un pieņemtie lēmumi
28.01.2015 10:54

Martin, Hermaņa tiešumu neutver kā piktumu, bet gan kā atbildi uz daudzajiem uzbrūkošajiem "kad tad jūs kaut ko sāksiet darīt" un "man vajag, lai jūs izdarat to un izdarat šito, jo jūs jau esat tā asociācija...".

Cik zinu, tad neviens tā arī nav izrādījis lielu piekrišanu būt asociācijas valdē, izņemot esošos, kas arī ir zināms rādītājs... Viss notiek tikai uz pašiniciatīvu. Un teikšu kā ir - man nešķiet, ka būsim līdzīgi lietuviešu asociācijai, jo mums nav to ambīciju.

Bet par to visu, protams, varam padiskutēt. Vieta un laiks - rīt, ap 18.00, "vardē"... Esi laipni aicināts par visu padiskutēt 'aci pret aci' klātienē nevis apmainīties ar '0-īšu' un '1-nieku' kodiem iekš wallstreet.lv.

Lauvinsh
Lauvinsh
Pievienots: 15.05.2006
Ziņojumi: 2841
Re: Veicamie darbi un pieņemtie lēmumi
24.08.2017 12:23

Asociācijai ir atnācis oficiāls uzaicinājums no FKTK puses par piedalīšanos mazākumakcionāru tiesību aizstāvībai, publiskas AS reorganizācijas gadījumā (piemērs - Latvijas Gāze). Tikšanās tiek organizēta š.g. 22. septembrī plkst. 10.00 (Kungu iela 1, 304. telpa). 

Mums ir pieteicies viens pārstāvis, bet varbūt vēl kāds vēlas pārstāvēt asociāciju šajā tikšanās reizē? Ja, kāds vēlas, tad padodiet ziņu.

Lauvinsh
Lauvinsh
Pievienots: 15.05.2006
Ziņojumi: 2841
Re: Veicamie darbi un pieņemtie lēmumi
01.09.2017 12:40

Gribu veikt nopietnu aptauju - cik būtu tie cilvēki, kas gribētu pievienoties LHV bankai, bet nav gatavi braukt uz Tartu vai Tallinu, lai to nokārtotu?

martin
martin
Pievienots: 18.08.2004
Ziņojumi: 4644
Re: Veicamie darbi un pieņemtie lēmumi
01.09.2017 12:46

Var būt ka gribētu, bet vai kāds var uzskaitīt visus trūkumus un ieguvumus?

elbruss
elbruss
Pievienots: 31.01.2009
Ziņojumi: 209
Re: Veicamie darbi un pieņemtie lēmumi
01.09.2017 22:11

Es pārceltos uz LHV jau tagad, ja nevajadzētu braukt līdz Igaunijai.

Lapas:previous1234567next
Forumu saraksts/Latvijas Finanšu Instrumentu Tirgus Dalībnieku asociācija/Veicamie darbi un pieņemtie lēmumi
© 2004-2024 wallstreet.lv
e-mail: 
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz wallstreet.lv obligāta!
Top.LV