Walstreet.lv
Japāņu sveču patternu enciklopēdija latviešu valodā
19.09.2004

Tornis (tower) – pastāv „tornis” virsotne un „tornis” pamatne. Torņa virsotne ir augšupejošas tendences pagrieziena modelis, kas sastāv no augstas, baltas sveces, kurai seko sastinguma apgabals, bet pēc tam viena vai vairākas augstas, melnas sveces. Šajā modelī sastinguma apgabala abās pusēs iezīmējas torņu kontūras. Torņa pamatne ir lejupejošas tendences modeļa pagrieziens. Pēc garās, melnās sveces cenas kādu laiku svārstās horizontālā joslā. Pēc tam seko straujš pacēlums vienas vai vairāku baltu sveču veidā.


Pamestais mazulis (abandoned baby) – ļoti rets pagrieziena signāls virsotnē vai pie pamatnes. Tas pieder pie svarīgākajiem pagrieziena modeļiem. Tas sastāv no doži zvaigznes un atsevišķiem pārrāvumiem (ieskaitot ēnas) no iepriekšējām un nākamajām svecēm. Tas ir analogs rietumu salu virsotnēm un pamatnēm, kur salas arī pārstāv doži.


 

Pie pamatnes (in-necfe line) – pie lejupejošām tendencēm aiz melnās sveces seko maza, balta svece ar aizvēršanas cenu, kura ir nedaudz augstāka par melnās sveces minimumu. Pēc baltās sveces minimuma līmeņa pārrāvuma cenu kritumam ir jāturpinās. Salīdziniet ar modeļiem „pie pamatnes”, „grūdiens” un „sprauga mākoņos”.

 

 

Vakara zvaigzne (evening star) ir svarīgs pagrieziena modelis virsotnē, kuru veido trīs sveces. Pirmā svece ir augsts, balts ķermenis. Otrā svece ir maziņš ķermenis baltā vai melnā krāsā, kurš veido pārrāvumu uz augšu (zvaigzne). Trešās melnās sveces ķermenis nosedz pirmās baltās sveces nozīmīgu daļu.

 

 

Doži vakara zvaigzne (evening doji star) ir modelis, kas ir līdzīgs vakara zvaigznei, bet vidējā svece (tas ir – zvaigžņu daļa) šeit ir pārstāvēta nevis ar mazu ķermeni, bet gan ar doži. Šim modelim, salīdzinājumā ar parasto vakara zvaigzni, ir daudz izteiktāks, lāciskāks raksturs, jo tai ir doži.

 

 

Vilciņš (spinning top) – svece ar mazu ķermeni.

 

Astoņi vai desmit jauni rekordi (eight or ten new records) – pēc astoņiem līdz desmit jauniem cenu maksimumiem pircēju spiedienam ir jāizbeidzas. Ja pēc šādas paaugstināšanās parādās lāču sveces indikators – var pārdot. Pēc astoņiem līdz desmit jauniem minimumiem notiek pretējais.

 

Augstais vilnis (high wave) – svece ar ļoti garu ēnu (augšējo vai apakšējo) un mazu ķermeni. Vairāku šādu sveču kopums var vēstīt par tirgus dinamikas lūzumu.

 

 Divas gaisā pacēlušās vārnas (upside gap two crows) – trīs sveču modelis. Pirmā izskatās kā garš, balts ķermenis, aiz kura pēc pārrāvuma uz augšu seko melns ķermenis. Trešās sesijas laikā uzrodas vēl viens melns ķermenis, kurš atveras augstāk par otrās sesijas cenu un aizveras zemāk par otrās sesijas slēgšanas cenu. Šo modeli sauc par pagrieziena signālu virsotnē.


 

Garkājainais doži (Iong-legged doji) – doži ar ļoti garām ēnām. Šis ir ļoti svarīgs pagrieziena signāls. Ja garkājainā doži atvēršanas un slēgšanas cenas atrodas cenu diapazona sesijas vidū, tad šāda svece saucas „rikša” (rickshaw man). Skatīt ilustrāciju terminam „Doži”.

 

Doži (doji) ir sesija, kuras atvēršanas un slēgšanas cenas ir vienādas (vai gandrīz vienādas). Atkarībā no atvēršanas un slēgšanas cenu stāvokļa attiecībām pret visu cenu diapazona sesiju (piemēram, doži – kapakmens vai garkājainais doži), pastāv vairāki doži paveidi. Doži ir pieskaitāms pie vissvarīgākajām svecēm. Bez tam tie ietilpst svarīgo sveču modeļu sastāvā.


Tumšo mākoņu aizsegs (dark-cloud cover) – lāču signāla pagrieziens. Pie augšupejošas tendences garai baltai svecei seko melna svece ar atvēršanas cenu virs iepriekšējās baltās sveces maksimuma un slēgšanas cenu zemāku par šīs baltās sveces ķermeņa vidu.Satvēriens pie jostas (belt-hold line). Pastāv šīs sveces divi veidi, buļļa un lāča veids. Buļļa satvēriens aiz jostas ir augstā baltā svece ar atvēršanas cenu minimuma līmenī. To vēl sauc arī par sveci ar nogrieztu pamatni. Tā ir buļļa signāls, ja parādās zemo cenu apgabalā. Lāča satvēriens aiz jostas ir gara, melna svece ar atvēršanas cenu maksimuma līmenī. Tās otrs nosaukums ir melna svece ar nogrieztu virsotni. Ja tas parādās augstu cenu apgabalā, tad tas tiek uzskatīts par lāču signālu.


Zvaigzne (star) – mazs ķermenis (tas ir – vilciņš), kurš veido pārrāvumu attiecībā pret iepriekšējo garo ķermeni. Zvaigzne norāda uz to, ka tendences, kuras pastāvēja pirms tās, pavājinās. Reizēm zvaigzni, kura uzrodas aiz garās, melnās sveces pie lejupejošas tendences, sauc par „lietus lāsi”.


Doži zvaigzne (doji star). Doži ir sesija, kura veido pārrāvumu attiecībā pret garo balto vai melno sveci. Tas ir svarīgs pagrieziena modelis klātesot apstiprinošam signālam nākamās sesijas laikā.

Zelta krusts (golden cross). Tas ir buļļa signāls, kura laikā vidējā īsā slīdošā līkne šķērso vidējā garā slīdošo līkni no apakšas uz augšu. 

Spēle pārrāvumā (gapping play). Eksistē šī modeļa divi paveidi:

1. Spēle pārrāvumā izejot no cenu maksimumiem (high-price gapping play) – tirgus pēc strauja pacēluma konsolidējas un neseno maksimumu tuvumā veido virkni mazu ķermeņu. Ja cenas paceļas augstāk par šo ar pārrāvumu konsolidācijas apgabalu, tad tas ir signāls pirkšanai.

2. Spēle pārrāvumā izejot no cenu minimumiem (low-price gapping play) – pēc strauja krituma tirgus konsolidējas un neseno minimumu tuvumā veido virkni mazus ķermeņus. Ja cenas nolaižas zemāk par šo ar pārrāvumu konsolidācijas apgabalu, tad tas ir signāls pārdošanai.

Iņ un jaņ (yin and yang). Šie ir ķīniešu vārdi, kuru nozīme attiecīgi ir „melnais” un „baltais”.

Lietus lāse (rain drop) – skat. „Zvaigzne”.

Pretuzbrukums (counterattack lines) – pēc melnas (baltas) sveces pie lejupejošas (augšupejošas) tendences, tirgus atveras ar nozīmīgu pārrāvumu uz leju (uz augšu), bet tirgus slēgšanas brīdī atgriežas pie iepriekšējās sesijas slēgšanas cenu līmeņa. Šis modelis cīņā starp buļļiem un lāčiem parāda bezizejas situāciju.

Harami krusts (harami cross). „Harami” krusts ir modelis, kura otro sesiju pārstāv doži kopā ar sveci ar mazu ķermeni. Tas ir svarīgs pagrieziena signāls virsotnē (pie pamatnes), it īpaši ja tas seko augstai baltai (melnai) svecei. Tā cits nosaukums ir – modelis, kurš uzdzen šausmas (petrifying pattern).

Nāves krusts (dead cross). Tas ir lāču signāls, kad vidējā īsā slīdošā līkne krustojas ar vidējā garā slīdošo līkni no augšas uz leju.

Absorbcijas modelis (engulfing pattern). Pastāv šī modeļa divi veidi, buļļa un lāča modelis.

Buļļa absorbcijas modelis sastāv no liela, balta ķermeņa, kurš pie lejupejošas tendences „aprij” iepriekšējo mazo, melno ķermeni. Tas ir ļoti svarīgs signāls pagriezienam pie pamatnes. Lāča absorbcijas modelis (svarīgs signāls pagriezienam virsotnē) veidojas tad, kad pārdevēju spiediens pārvar pircēju spiedienu. Ģeogrāfiski tas attēlojas kā garš, melns ķermenis, kurš pie augšupejošas tendences „aprij” mazo, balto ķermeni.

Āmurs (hammer) ir ļoti svarīgs pagrieziena signāls pie pamatnes. Tas izskatās tieši tāpat, kā paaugstinātais. Tam ir maziņš ķermenis (balts vai melns), kurš ir novietots cenu diapazona sesijas augšējā daļā, un tam ir ļoti gara apakšējā ēna. Augšējā ēna ir ļoti maza, vai tās nav nemaz. Ja šī svece parādās pie lejupejošām tendencēm, tad tā kļūst par buļļa āmuru. Ideālam āmuram apakšējai ēnai ir jābūt vismaz divas reizes garākai nekā pašam ķermenim.

Copyright: wallstreet.lv

Enciklpopēdija pēdējo reizi papildināta 19.09.2004

Citas publikācijas
© 2004-2024 wallstreet.lv
e-mail: 
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz wallstreet.lv obligāta!
Top.LV